Spelotheek

Spelen
Is van levensbelang voor ieders ontwikkeling

Is omgaan met andere mensen

Is verschillende rollen aannemen

Is bewegen en actief bezig zijnl

Is leren voelen, zien, ruiken, proeven

Niet iedereen komt even vlot tot spelen en ook niet alle speelgoed is voor hen geschikt. Wij denken hier vooral aan personen met een beperking.

De spelotheek wil het speelplezier en spel-ontwikkeling van personen met een beperking bevorderen en stelt zich ten doel goed en verantwoord speelgoed uit te lenen.

Daarom bieden wij door het uitleensysteem:

  • de mogelijkheid om met aangepast- en dikwijls ook duurder- speelgoed kennis te maken.
  • Informatie over de achtergrond van spelen en het hierop aansluitende speelgoed.

Praktische Info en catalogus