Snoezelen

Snoezelen bevordert een dialoog tussen zorgverlener, omgeving en snoezelaar. Er wordt  een sfeer van veiligheid en geborgenheid gecreëerd en zo wordt het gedrag positief beïnvloed : er wordt gelegenheid gegeven om emoties en gevoelens van genegenheid en tederheid te uiten.

Snoezelen kan zowel individueel als groepsgewijs aangeboden worden.
Actieve rol van de begeleider :  Het signaliseren, aanreiken, aanbieden van middelen.
Passieve rol van de begeleider :  de snoezelaar het materiaal laten ontdekken en er hem of haar mee bezig laten zijn. 

Praktische info