Snoezelen

Snoezelen is een samentrekking van de woorden snuffelen en doezelen

Deze woorden duiden op een globaal sfeerbeeld: een rustige sfeervolle ruimte, waar zachte muziek klinkt, en waar materialen zijn die de zintuigen kunnen stimuleren.

Snoezelen bevordert een dialoog tussen zorgverlener, omgeving en snoezelaar.

Er wordt  een sfeer van veiligheid en geborgenheid gecreëerd en zo wordt het gedrag positief beïnvloed : er wordt gelegenheid gegeven om emoties en gevoelens van genegenheid en tederheid te uiten.

Snoezelen kan zowel individueel als groepsgewijs aangeboden worden.

Actieve rol van de begeleider :  Het signaliseren, aanreiken, aanbieden van middelen.

Passieve rol van de begeleider :  de snoezelaar het materiaal laten ontdekken en er hem of haar mee bezig laten zijn. 

Praktische info